Retur-/Angrerettskjema

Retur-/Angreskjema:

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

Varenr. og produkt:

Avtalen ble inngått den (dato ved bestilling av vare):

Varen ble mottatt den (dato ved mottak av vare):


Forbrukerens navn:


Forbrukerens adresse:
Dato/sign. (bare dersom papirskjema benyttes)


________________________________________