Angrerettskjema

Angrerettskjema

Ved kjøp av varer som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen med: Kvaa AS, Verksvegen 17B, 4735 Evje

e-post: post@bykvaa.no

Utfylt skjema vedlegges i returforsendelsen til oss.

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende vare/r.

FYLL UT ALLE PUNKTENE NEDENFOR. SKRIV MED TYDELIGE BLOKKBOKSTAVER:

Ordrenummer:                                              

Returnerer du hele ordren:         Ja / Nei

Hvis nei, spesifiser vare/r du returnerer her:

Varen ble mottatt den (dato) :                                                  

Navn:

Adresse:

E-mail:

Tlf.:

Sted/dato:

Signatur: