Angrerett:
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Kvaa AS, Verksvegen 17B, 4735 Evje
på e-post adresse post@bykvaa.no

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten må du som kunde gi klar beskjed til oss innen angrefristens utløp om at du ønsker å benytte angreretten. Det oppfyller ikke kravet til melding om angrerett å la være å hente pakken ut på posten. Varen som du angrer på skal sendes i retur til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra melding om angrerett er gitt.

Du som kunde må besørge retur av varene og betale returkostnaden. Dersom du ikke henter ut pakken på posten, men har sendt oss skriftlig melding om angrerett innen fristen, vil du måtte betale returkostnaden for pakken. Det vil bli trukket fra på tilbakebetalingen av varene.

Returvarer må sendes enten som brevpakke eller som vanlig postpakke, returvarer må ikke sendes som postoppkrav. Du har bevisbyrden for at varen er sendt i retur og bør derfor ta vare på kvittering fra posten for sendingen av pakken. Du har risikoen for forsendelsen av varen tilbake til oss, og er ansvarlig for at du har pakket inn varen på forsvarlig måte og dersom behov må du sørge for ny post/pakkeemballasje dersom opprinnelig emballasje ikke kan gjenbrukes.

Framgangsmåte for bruk av angreretten:

1. Fyll ut og legg ved angreskjemaet – Kan lastes ned her.
2. Påse at varenes originale salgsforpakning er intakt og at salgsmerkelapper etc henger på
3. Legg varene du skal returnere i egnet postemballasje. 
4. Franker pakken og send den i posten til oss på adressen under. Du som kunde må selv betale returfrakten tilbake til oss.

Tips! Dersom du har valgt faktura som betalingsmåte, kan du logge deg inn på Klarna.no for å utsette forfallsdatoen på din retur slik at du ikke får purregebyrer i mellomtiden.

NB! Det er kundens ansvar at pakken kommer frem til oss. Dersom du velger sporingspakke er du helt sikker på at den ikke forsvinner. Om du velger en rimeligere variant uten sporing, slik som konvolutt/brevpost har du mindre kontroll på hvor pakken din er, men i de aller fleste tilfellene så kommer pakkene fram slik de skal.

TILBAKEBETALING: Vi gir deg beskjed når din retur er mottatt og behandlet. Dersom du allerede har betalt fakturaen blir beløpet for varen tilbakeført til deg via din Klarna-innbetaling, dersom du ikke har betalt fakturaen blir beløpet for returnert vare trukket fra på din faktura. Dersom du har betalt med kredittkort er beløpet tilbakeført via din Klarna-innbetaling. Oppdatert informasjon fra Klarna er sendt på e-post til deg.

For å få tilbakebetalt hele beløpet må varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den. Dersom emballasje, merkelapper, skitten vare etc. ikke fremstår som ny er den ikke godkjent som retur med full tilbakebetaling. Varens verdireduksjon vil da bli vurdert og vi tilbakebetaler varens verdi ihht aktuell verdireduksjon. 

Utfylt angreskjema sendes sammen med produktet du skal returnere til:

Kvaa AS, Verksvegen 17B, 4735 Evje